Wykłady specjalne

Ciekawość, odwaga, niebywała konsekwencja, a także wewnętrzna potrzeba ciągłej eksploracji wszystkiego co nowe, prowadziły Sylwię Gruchałę przez – pełną sukcesów sportowych – karierę zawodniczą. Od początku swojej przygody z profesjonalnym sportem, Sylwia ogromną rolę przypisywała rozwojowi personalnemu. Dziś – wykorzystując swoje niezwykłe doświadczenia – prowadzi wykłady specjalne, bierze udział w inspirujących wystąpieniach i angażuje się w wiele różnego typu inicjatyw motywacyjnych.

Nigdy nie przejmowałam się tym, co nie wyszło. Swoją uwagę skupiałam na tym co ciągle było przede mną, na tym co nadal mogłam osiągnąć.

Wykłady specjalne Sylwii Gruchały posiadają niezwykłą moc wzbudzania wszechogólnej motywacji. Wiedząc ‘jak szukać by znaleźć’, Sylwia nakreśla scenariusze mogące wskazywać różne drogi do realizacji obranego wcześniej celu – tak by uczyć na swoich błędach, bez których przecież, nie osiągnęła by tak fenomenalnych sukcesów sportowych.

Wykłady specjalne, które w całości prowadzi Sylwia Gruchała, to te momenty w życiu, w których chcemy by choć na moment się zatrzymać, wyciszyć nieco emocje, spojrzeć na swoje plany z innej perspektywy, skoncentrować się na myśleniu koncepcyjnym…

Tworząc zespół swoich współpracowników, podświadomie szukałam ludzi bardziej ode mnie ambitnych. By minimalizować ryzyko demotywacji, unikałam ludzi cechujących się negatywnym nastawieniem

Prowadząc dziś – dedykowane dla biznesu – wykłady specjalne, wymienia kolejne aspekty, które systematycznie przybliżały ją do upragnionego triumfu. Wskazuje nietrafione pomysły, które – jak później się okazywało – nie wnosiły zupełnie niczego nowego. Przedstawia obawy, które towarzyszyły jej zawsze przed wykonaniem pierwszego kroku. Podkreśla, jak bardzo paraliżować może – wywołany strachem – stres. Opowiada o poszukiwaniu zagubionej pasji i przyjemności. Potwierdza, jak trudno odzwyczajać się od stosowanych latami – mało skutecznych – rozwiązań…